seo online marketing logo

Advies SEO Online Marketing inzake de Cookiewetgeving

Bastin van Oers
Bastin van Oers
13 november 2012

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Minister van Economische Zaken Henk Kamp op 20 december 20112 aangegeven dat hij met de OPTA heeft gesproken over een versoepeling van de cookiewet. Er is geconcludeerd dat bepaalde cookies (first party analytics cookies) onder bepaalde voorwaarden wél mogen worden geplaatst zonder expliciete toestemming. Dit omdat dit geen negatieve gevolgen zal hebben voor de privacy van de gebruiker.

Wat betekend dit concreet:

 1. Cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van een dienst mag je gewoon plaatsen. Denk hierbij aan het onthouden van een loginnaam of items in een winkelmandje.
 2. First party analytics cookies verzamelen gegevens over het gebruik van de website t.b.v. het verbeteren van de werking van de site mogen worden geplaatst mits:
  1. De gegevens anoniem worden verzameld
  2. De gegevens niet worden gedeeld met derde partijen
  3. De cookies mogen geen negatieve gevolgen hebben voor de privacy van de gebruiker
  4. De gebruiker moet worden geïnformeerd over het gebruik van de cookies.

De OPTA zal vanaf 1 januari 2013 de cookiewetgeving gaan handhaven en zal naar verwachting eerst de grotere websites en webshops gaan controleren. Hiernaast zal de OPTA naar alle waarschijnlijkheid allereerst een waarschuwing uitdelen alvorens tot de boete over te gaan.

SEO Online Marketing adviseert dan ook het volgende:

 1. Deel je data niet met Google Analytics en stel dit in in je accountinstellingen door beide opties onder ‘Instellingen voor gegevens delen’ uit te vinken.
 2. Neem in de privacy policy op dat je enkel voor eigen gebruik first party analytics cookies plaatst en dat geen derden toegang krijgen tot de gegevens.
 3. Wanneer men actief statistieken gebruikt voor de verbetering van de gebruikers ervaring en de conversie van de website of webshop, adviseren wij vooralsnog geen toestemming te vragen. Het actief vragen om toestemming zal leiden tot een daling in de bruikbare data en daarnaast blijkt uit verschillende tests dat een verzoek ook zal leiden tot een hogere bounce rate en minder bezoekers.

De voorwaarden waaraan zal moeten zijn voldaan zal door Minister Kamp in overleg met de OPTA op korte termijn verder worden uitgewerkt.

Let op: dit standpunt kan wijzigen wanneer in Den Haag anders wordt besloten of wanneer via berichtgeving of jurisprudentie meer duidelijk wordt.

 

Bastin van Oers
SEO Online Marketing

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram